Översättning

Vårt jobb som översättare är att förmedla ditt budskap på ett annat språk till en annan kultur. Tack vare vår förståelse för både din kultur och kulturen du riktar dig till kan vi överföra ditt budskap så att det ger största möjliga effekt. 

Bowen Mueller Translations levererar översättningar av hög kvalitet i rätt tid för att stödja din verksamhet och öppna nya marknader med ett effektivt och tydligt språk.

Vi kommer att samarbeta nära med dig för att ta reda på var du kommer ifrån och vart du är på väg. Vi kan hjälpa dig med överföringen till din målkultur.

Vi har många års erfarenhet av översättningsbranschen. Vi har arbetat inom en mängd olika områden och har skaffat oss värdefull erfarenhet.

Vi är specialiserade på konst och kultur. Här kan du titta närmare på de böcker och kataloger som vi har översatt.

Vi översätter också marknadsföringsmaterial, kontrakt, hyresavtal, föredrag, miljörapporter, patent, lagstiftning, tidnings-/tidskriftsartiklar, försäkringsavtal och en mängd andra texter.

Peter är auktoriserad av Kammarkollegiet för översättning från svenska till engelska. Det betyder att översättningar av dina officiella handlingar får en stämpel som intygar att de är äkta.

Tillsammans har vi mer än 40 års erfarenhet av att skriva och översätta texter.

Kontakt

Bowen Mueller Translations

Peter Bowen:

Ragna Mueller Bowen:

BA PgDip Translation
+44 (0) 777 6185316

Medlemskap i fackorganisationer

The Institute of Translation and InterpretingThe Federation of Authorised Translators in Sweden
Auktoriserad translator från svenska till engelska
The Institute of Translation and Interpreting
Föreningen Auktoriserade Translatorer
Sveriges Facköversättarförening