Kompetensområden

Konst & kultur

För att arbeta inom de här områdena krävs såväl god stilistisk förmåga som breda kunskaper. Ragna och Peter har alltid haft ett stort konst- och kulturintresse och Ragna läste konsthistoria i Wien innan hon studerade språk i London. Vårt stora intresse och många års formella och informella utbildning avspeglas i våra översättningar av kataloger och konstkritik.

Marknadsföring & varumärkesbygge

Globala företag brukar ha hela team som arbetar med att hitta rätt ord för sina produkter på olika språk och för olika kulturer. Vi kan hjälpa dig att marknadsföra dina produkter och tjänster i olika länder, oavsett om du vill översätta hela ditt material, eller bara få rådgivning om delar av det.  

Juridik & avtal

Att vara korrekt är avgörande i juridiska texter. Minsta detalj måste bli rätt. Peter har översatt kontrakt, hyresavtal, domar och många andra juridiska handlingar från skandinaviska språk till engelska i mer än tjugo år.  

Årsrapporter

Peter har stor erfarenhet av att översätta svenska årsrapporter till engelska.

Officiella översättningar

Institutioner kräver ofta certifierade/auktoriserade översättningar av handlingar som betyg, födelsebevis, universitetsexamina osv. Bowen Mueller Translations kan hjälpa dig med det. Vi erbjuder certifiering med ett ITI-sigill – standardkrav i Storbritannien – eller stämpling av auktoriserad translator från svenska Kammarkollegiet – standardkrav i Sverige.

Patent

I patentöversättningar gäller det att hålla koll på detaljerna och samtidigt följa konventionerna om hur man skriver patent på engelska. Peter har genom åren översatt en mängd patent och åtföljande handlingar i patentprocesser i domstol. 

Kontakt

Bowen Mueller Translations

Peter Bowen:

Ragna Mueller Bowen:

BA PgDip Translation
+44 (0) 777 6185316

Medlemskap i fackorganisationer

The Institute of Translation and InterpretingThe Federation of Authorised Translators in Sweden
Auktoriserad translator från svenska till engelska
The Institute of Translation and Interpreting
Föreningen Auktoriserade Translatorer
Sveriges Facköversättarförening